ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

مقدمه ای برای تحول در مدیریت بازار و مشتری
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٦   کلمات کلیدی: مدیریت بازار ،تحول در مدیریت بازار ،مدیریت مشتری

استاد احمد روستا

ارزیابی محیطی

ارزیابی محیطی یکی از مهمترین پیش نیازهای استراتژی تحول میباشد و شامل مطالعات و ارزشیابی مداوم و منظم عوامل رقابتی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، قانونی و حتی اقلیمی میگردد.  نتیجه ارزیابی محیطی شناسائی مجموعه ای از فرصتها ، تهدیدها ،‌گرایشات و تحولات است که خود نیاز به تحول را مطرح میسازند.

 

 

تعیین خلاء کارآئی

در این مرحله مقایسه ای بین سطح کارائی بازاریابی فعلی بنگاه و سطح مطلوب بعمل میآید تا خلاء کارآئی شناخته شود.  معمولا“ خلاء کارآیی بازاریابی ناشی از تحولات اساسی و پیش بینی ندشه در محیط بیرونی و بویژه بازار میباشد و یا ممکن است حاصل سهل انگاریها و بی توجهی های مدیریت باشد.

 

 

تعیین مسائل و موانع و مشکلات

تحول بدون شناخت موانع و مسائل و مشکلات مربوط به آن هرگز هدر دادن منابع و وقت و انرژی است.  یکی از مهمترین گامها برای تحول بررسی و مطالعه و درک کلیه موانع و مسائل برای ایجاد تحول در بنگاه و از جمله در فعالیتهای بازاریابی آن بنگاه میباشد.  با شناخت و تعیین این موانع و مسائل و رفع آنها سرعت تحول افزایش می یابد. 

 

 

هدف گذاری و تعیین استراتژی تحول

تعریف و تعیین هدف های تحول و مسیر و راه کارهای آن یکی از حیاتی ترین گامهای هر نوع تحول در مدیریت بازار و مشتری است.  در شرایط رقابتی آینده لازم است تا اهداف بازاریابی بنگاه ها به روشنی بیان شده و راه کارهای اصولی با توجه به هدفهای تعیین شده و مقتضیات بنگاه و شرایط محیطی ارائه شوند.  هدفها و راه کارها باید بصورت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخص گردند و ارتباط آنها نیز به درستی دیده شود.

هدفهای بازاریابی باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشند.

       q به نیازهای واحد بازاریابی توجه داشته باشند.

       q قابل اندازه گیری و ارزیابی باشند.

       q قابل دسترس باشند.

       q در ابعاد زمانی گوناگون تعریف شوند.

 

 

اجراء

برای اجرای هرگونه برنامه تحول لازم است تا علاوه بر آموزش و آگاه کردن نیروها در مورد حوزه تحول ، شرایط بستر سازی و آماده سازی و پذیرش نیز فراهم آید.  ایجاد فضای هم پذیری، انگیزشی و درگیر شدن باعوامل تحول آفرین میتوان اجرای برنامه های تحول را تسهیل و تسریع نماید.

برای اجرای برناه تحول لازم است تا تحولات در حوزه ای محدود و بصورت نمونه صورت گرفته و با شناسائی موانع و مشکلات و نارسائیها مرحله اجرای نهائی دنبال شود.

 

 

ارزشیابی و پیگیری

داشتن سیستم ارزشیابی و پیگیری تحول در حوزه مدیریت بازار و مشتری بر اساس بعضی شاخص ها و معیارها میتواند کاستیها را شناسائی کرده و با اصلاحات لازم فرآیند تحول بهتر و مؤثرتر دنبال شود.

برای ارزیابی تحول درحوزه مدیریت بازار ومشتری عوامل زیر مفید خواهند بود:

                      q بررسی و ارزیابی شاخص رضایت مشتریان.

                      q بررسی و ارزیابی میزان فروش و سهم بازار و سهم نسبی بازار.

 

 

 

 

 

نتیجه تحول

تحول در حوزه مدیریت بازار و مشتری میتواند در ارکان بازاریابی نوین صورت گرفته و ارزیابی شوند که عبارتند از:

        q بازار شناسی ـ  شیوه ها ، ابزارها و تکنیکهای تحقیقات بازاریابی و سیستم اطلاعات بازار.

        q بازار سازی  ـ  ایجاد و افزایش سهم بازار با استفاده از ابزارهای بازاریابی بعضی محصول، قیمت، توزیع و ترویج و تبلیغ و ایجاد جایگاه مناسب.

        q بازارداری ـ حفظ سهم بازار و موقعیت و جایگاه خود در بازار و ایجاد ارتباط پایدار با مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار.

 بازار گرایی‌  ـ مدیریت بازار و بازاریابی شامل برناه ریزی، اجرا و نظارت و کنترل امور بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی و اداره واحد امور بازاریابی برای دستیابی به مزیت رقابتی.