ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

مبانی تصمیم گیری
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٥   کلمات کلیدی: تصمیم گیریhttp://mec.ut.ac.ir

     

بدون شک، تفاوت بین موفقیت و شکست، اغلب در میان توانمندی
های ما برای خوب تصمیم گرفتن قرار دارد که بیشتر اوقات چنین نیست، انســانهای عاقل
و بالغ خوب تصمیم می گیرند، و مردم نابالغ این گونه نیستند

برای تصمیم گیری چند قدم قابل توجه  وجود دارد. من نیز
چند ضرب المثل قدیمی را که آموزنده به نظر می رسند و با آن مرتبط هستند اضافه کرده
ام

 تصمیم بگیریم چگونه
تصمیم بگیریم: پیش از مطرح شدن هر موضوعی معیارهایی را که می خواهید برای تصمیم
گیری در موارد مختلف تصمیمات به کار گیرید انتخاب کنید. این وضعیت به شما کمک
بیشتری می کند تا از برخورد سایر موارد با معیارهای شما جلوگیری شود حقایق را به دست
آورید: ما اغلب براساس شنیده ها، یا روی چیزهایی که می دانیم حقیقت ندارند، تصمیم
می گیریم. تنها اطلاعات موثر و سودمند هستند که حقیقت شناخته شده هستند. برای
دستیابی به این گونه اطلاعات که برای تصمیم گیری نیاز دارید آماده پرداخت بهای آن
باشیدالف - سرچشمه اعمال هر انسان خردمندی، دانش او است

(هرکه در او جوهر دانایی است

بر همه کاریش توانایی است

ب - حقایق را به هر قیمتی به دست آورید مشورت کنید: ما به
طورطبیعی در اخذ مشورت مقاومت می کنیم. زیرا این عمل یعنی دریـــافت مشورت را با
ضعف خودمان برابر می دانیم. از اتهام نادانی در مشورت نترسید

پ - خودداری از مشورت طرحهای شما را با شکست مواجه می سازد.
اما مشورت با تعداد زیادی مشاور موجب موفقیت شما است

( مشورت ادراک و هوشیاری دهد

عقل ها را عقل ها یاری دهد )

ت - کسی که خود را دانا می داند، نادان است

(هرکه ابله تر بود به خویشتن نیکوگمان تر باشد)

ث - ترس انسانها دام آنهاست

( ترس برادر مرگ است) وقت و برنامه خود
را برای ناشناخته ها درنظر بگیر: وقتی که در وضعیت احساسی خیلی شدید و یا بسیار
اندک هستید، تصمیم گیری نکنید. همچنین اجازه ندهید تا دیگران، شما را در تصمیمات
مهم تحت فشار قرار دهند

زیرا، در این صورت، شما پس از اقدام دچار احساس گناه می
شوید  مخصوصاً زمانی که تصمیم شما اشتباه
باشد - و شما علیه آن شخص موضع خصمانه ای خواهید داشت

ج - انسان خردمند به مشکلات پیش روی خود توجـــه دارد وخود
را برای رویارویی آماده می سازد

( مشکلی نیست که آسان نشود

مرد باید که هراسان نشود)هزینه ها را به حساب آورید: مشکل تصمیمات با بهای آن شروع
می شود. کارها را درست انجام دهید و ارزش و احترام خود را در مقابل بهای آن کارها
صرف نظر از فرصتهای از دست رفته، محبوبیت، و یا ضایع شدن حفظ کنید. شما بهای
تصمیمات را اکنون و یا بعداً پرداخت خواهیدکرد، و این پرداخت حتمی است. بنابراین، قبل
از اتخاذ تصمیم به هزینه آن توجه داشته باشید

چ - شتاب زدگی در انجام امور، دام انسان است و پشیمانی به
بار می آورد. (چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی) مصمم باش: وقتی که
همه اطلاعات موردنیاز را برای یک تصمیم گیری دراختیار دارید و اگر شما رهبری را به
عهده دارید، تأخیر بی مورد در تصمیم گیری جایز نیست، چون این تأخیر موجب می شود تا
شما اعتماد به نفس، توانایی و شجاعت خود را برای اقدام در زمان مناسب از دست بدهید

این هـــــا شش مرحله ساده تصمیم گیری است، بیایید تصمیم
بگیریم که این تجربه ها را امتحان کنیم