ثروت زایی

وبلاگی برای افزایش ثروت و درآمد شما

آخر هفته مدیریتی
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳   کلمات کلیدی: اوغات فراغت مدیران

http://modirnote.blogfa.com


این دومین هفته ای بود که عصر جمعه را رفتم تنهایی توی یک کافی شاپ نشستم و کارهای هفته گذشته ام را مرور کردم و برای هفته بعدم برنامه ریزی کردم. به نظرم خیلی لازم است که یک مدیر آخر هفته، یک بررسی کلی از عملکرد خودش داشته باشد و با استفاده از این بررسی، برای هفته آینده اش برنامه ریزی کند

یکی از بزرگترین آفت های مدیریت امروز ما، به نظر من ، گیر افتادن در دام اجرا است. یعنی گاهی اینقدر درگیر امور اجرایی و روزمره می شویم که یادمان می رود هدف بزرگمان کجا بوده است. تصمیمات مان می رود به سمت حل و رفع مشکلات اجرایی بدون توجه به آینده و اینگونه، تصمیماتی که می گیریم لزوما در راستای مسیر کلی ای که قبلا ترسیم کرده ایم، نیست. بدی اش آنجاست که موقعی متوجه می شویم و به خودمان می آییم، که از یک زمانی به بعد، تصمیمات دیگر راه گشا نیستند و همینطوری اوضاع خراب تر می شود، این موقع است که سرت را بالا می کنی و می بینی ای دل غافل چقدر فاصله داری با آن چشم انداز و هدفی که تعیین کردی. رهایی از وضعیت فعلی و قرار گرفتن در آن مسیر دلخواه اولیه، اینبار ساده نخواهد بود و هزینه بسیار خواهد داشت

یکی از مسائلی که من امروز متوجه شدم، این بود که با سبک مدیریتی و دخالتم در همه امور، یک جورهایی سیستم متکی به شخص را ایجاد کرده ام. هر چند که این کارم بخاطر عدم توجه همکاران به وظایف خودشان بوده ولی من برای حل مشکل، دقیقا راه حل اجرایی انتخاب کردم و خودم همه چیز را پیگیری می کنم. تصمیمی که امروز گرفتم این بود که هفته بعد، بگذارم کارمندان بدون پیگیری من کارها را انجام بدهند و  ببینم براستی مشکل کجاست

به قول یکی از اساتید سابق، مثل این است که افتادی در مرداب و فرو می روی، می گردی به دنبال درخت یا تخته سنگی که به آن بچسبی، چیزی را پیدا می کنی و محکم بغلش می کنی، دریغ از آنکه آن چیز، خرسی است که خود به دنبال راه فرار است. تو متوجه می شوی و او را رها می کنی ولی خرس حالا چیزی را پیدا کرده که گمان می کند راه نجات اش است و او تو را رها نمی کند. خلاصی از این مرداب سخت خواهد بود